• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Ventilatiesysteem C

Systeem C komt het meest voor in de Nederlandse woningbouw. Luchttoevoer geschiedt via roosters en een mechanische ventilatie-unit voert de lucht af. Door de mechanische afvoer ontstaat onderdruk in de woning, waardoor verse lucht op natuurlijke manier – via de roosters – de woning binnenkomt.
Tegenwoordig zijn er ook vraaggestuurde systemen leverbaar. Op basis van gemeten waarden (vocht, temperatuur, aanwezigheid en/of CO2) voert de ventilatie-unit lucht af. Deze vraaggestuurde C-systemen zorgen voor een gezonder binnenklimaat en verbruiken minder energie dan traditionele C-systemen. Met een vraaggestuurd C-systeem kan voldaan worden aan de BENG-eisen.

Kompakt 2.0-serie - verzamelkappen


De beproefde en onderscheiden Kompakt 2.0-serie van Ubbink biedt een oplossing voor alle dakhellingen (15°-55°); one type fits all! Alle varianten zijn voorbereid op de nieuwste isolatie-eisen voor het dak (Rc 6.0) uit het Bouwbesluit 2015 (EPC 0,4) en voldoen aan de relevante eisen met betrekking tot lucht- en waterdichtheid. 
 
De varianten van de Kompakt 2.0-serie zijn geschikt voor WTW en hebben verschillende configuraties 
Meer over de Kompakt 2.0-serie - verzamelkappen

Installatie en onderhoud 

Voor het installeren van ventilatiesystemen C is het bepalen van de kanaaldiameters en de positionering van de inblaas- en afzuigroosters belangrijk. Je berekent de hoeveelheid lucht die in- en uitgeblazen moet worden, waarbij je rekening moet houden met de snelheid waarmee de lucht wordt verplaatst.
De onderhoudsfrequentie is belangrijk om het systeem goed te laten werken en een gezond binnenklimaat te garanderen. Het schoonmaken van het kanalenstelsel dient om de 4 à 5 jaar plaats te vinden door een professional.

Bekijk de montage video's

Meer infrormatie