• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Duurzaamheid

De missie van Ubbink is het verbeteren van de energie efficiency en het binnenklimaat van gebouwen in geheel Europa. Ubbink produceert en verkoopt vele producten en systemen die een bijdrage leveren aan deze missie.

Producten

De missie van Ubbink is het verbeteren van de energie efficiency en het binnenklimaat van gebouwen in geheel Europa. Ubbink produceert en verkoopt vele producten en systemen die een bijdrage leveren aan deze missie.
Ook verkoopt Ubbink een geïsoleerd kunststof HR-WTW leidingsysteem. Het systeem sluit naadloos aan op gebalanceerde ventilatiesystemen en voorkomt condensatie van het aan- en afvoerleiding systeem. Dit gaat energieverlies tegen. De producten op het gebied van luchtdicht bouwen zorgen ervoor dat er minder energie in een gebouw nodig is. Ook de waterkerende producten en de producten op het gebied van constructieventilatie en ruimteventilatie zorgen voor een lange levensduur van gebouwen.

Bedrijfsprocessen

Ubbink streeft ernaar alle bedrijfsprocessen zo te verbeteren dat de ecologische footprint zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit wordt gedaan bij zowel de fabricage van de producten als de inkoop ervan.

Ubiflex in de milieudatabase

De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen: door inzicht te krijgen in de milieueffecten van het materiaalgebruik kan een verdere reductie van de milieubelasting in de bouw worden bereikt. Naast beperking van CO2 emissie, speelt de uitputting van grondstoffen een steeds belangrijkere rol. Door een toenemend gebruik van grondstoffen (mondiaal) worden grondstoffen steeds schaarser of  moelijker winbaar en daardoor duurder. Ubbink is één van de eerste toeleveranciers die merkgebonden data heeft opgenomen in de nationale milieudatabase met haar loodvervanger Ubiflex.

Recycling

Tijdens het designproces van alle producten probeert Ubbink continu verbeteringen door te voeren als het gaat om recycling. Ons doel is om de beperkt beschikbare grondstoffen optimaal en duurzaam te benutten.

Duurzaam afvalverwerkingsproces

Ubbink werkt aan een duurzaam afvalverwerkingsproces. Afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst ondersteunt Ubbink hierbij door het leveren van moderne en passende afvaloplossingen voor het scheiden en minimaliseren van afval. Bruikbare materialen zoals papier, ijzer en kunststof worden gerecycled en restafval wordt door Ter Horst omgezet in (groene) energie. Het resultaat is een optimaal en duurzaam afvalproces.

Lean & Green Personal Mobility Award

Voor duurzame mobiliteit

We hebben ‘m alweer even, maar we zijn er nog steeds enorm trots op: de Lean & Green Personal Mobility Award. Die stimuleert ons continu om vooral op het gebied van mobiliteit in alle operationele werkzaamheden naar een hoger  duurzaamheidsniveau te groeien.

Daarmee verduurzamen we niet alleen de mobiliteitsvoetafdruk, maar zorgen we ook voor een besparing in de (brandstof)kosten en een efficiëntere tijdsbesteding van alle medewerkers.

De Lean & Green Award wordt toegekend aan organisaties die zich door middel van een goedgekeurd Plan van Aanpak committeren aan de duurzaamheidsambitie van een CO2-reductie van minimaal 20% in maximaal vijf jaar.

Lean & Green Personal Mobility 

Meer informatie