• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Waarom 'het nieuwe beugelen' vanaf 2023 verplicht is

Voor de plaatsing, het onderhoud of de reparatie van gasgestookte cv-installaties is vanaf januari 2023 de CO certificering verplicht. Eén van de onderdelen van de opleiding voor installateurs is het ‘nieuwe beugelen’, waarmee rookgasafvoersystemen op een veilige manier worden gemonteerd.
De energietransitie is in volle gang. Steeds meer (nieuwbouw)huizen worden op een duurzame manier verwarmd, bijvoorbeeld met warmtepompen. Tegelijkertijd wordt nog altijd meer dan 90 procent van de woningen in Nederland verwarmd met gas. Installateurs plaatsen daarom per jaar nog meer dan 400.000 cv-ketels. En vervang je een ketel, dan moet ook het rookgasafvoersysteem vervangen worden. 

Afvoersystemen voor rookgas werden vroeger vooral van metaal of aluminium gemaakt. In 2009 heeft Ubbink kunststof systemen geïntroduceerd. Daar hoorde ook een eigen instructie bij voor een veilige montage. Nadat de concurrenten waren gevolgd met kunststofsystemen, concludeerde brancheorganisatie Rogafa dat de kans op fouten groter was geworden door alle verschillen in montage instructies. 

In 2012 is daarom een gezamenlijke instructie opgesteld voor het veilig bevestigen van rookgasafvoersystemen met een diameter van 60 tot 110 millimeter. Dit is het ‘nieuwe beugelen’ gaan heten. Vanaf 1 januari 2023 is deze beugelinstructie een vast onderdeel van de nieuwe wettelijk verplichte opleiding (CO certificering) die installateurs moeten volgen. 

“Per systeem is er een checklist waar aan moet worden voldaan”, zegt Jan Willem van Boven, Sales Manager Installatie van Ubbink. “Er staat bijvoorbeeld waar en hoe vaak je moet beugelen. En dat je geen materialen en fabrikanten mag mengen.” 

Sinds de gezamenlijke instructie in 2012 is opgesteld, heeft Ubbink veel aandacht besteed aan voorlichting over goed beugelen. Dat is namelijk essentieel voor een veilig rookgasafvoersysteem. “Door het systeem te beugelen kan dat niet uit elkaar raken”, vertelt Van Boven. “Kunststof zet uit als het warmer wordt en krimpt als het afkoelt. Na een tijd ontstaat het risico dat daardoor de verbindingen loslaten. Daarom moet elke verbinding gebeugeld worden. Zo kan er geen lekkage van rookgassen en koolmonoxide ontstaan.”

Naast de voorlichtingscampagnes over beugelen en concentrische systemen (die veiliger zijn door het buis-in-buis-principe) heeft Ubbink ook eigen montagebeugels op de markt gebracht. Hiermee kun je makkelijk, veilig en snel beugelen. Dit waren de eerste montagebeugels met de bevestiging aan de zijkant, zodat bestaande rookgasafvoersystemen ook achteraf gemonteerd kunnen worden.

“Je hoeft als installateur dus niet alles weer weg te halen als je het systeem op maat hebt gemaakt om de beugels aan te brengen”, zegt Van Boven. “Dat scheelt enorm veel tijd. We hebben daar ook een VSK Award voor gewonnen.”
 

Veelgestelde vragen

Wat is CO certificering? 
De Gasketelwet (ook wel CO certificering genaamd) stelt eisen aan de vakbekwaamheid van cv-monteurs en installatiebedrijven, die verwarmingsketels plaatsen, repareren en onderhouden. Monteurs moeten zowel een theorie- als praktijkexamen doen. Bedrijven moeten zich certificeren. 

Op 1 oktober 2020 is de Gasketelwet aangenomen. De wet is ingevoerd om het aantal incidenten met koolmonoxide te verminderen. Op 1 januari 2023 moet je als installatie- en/of servicebedrijf de juiste bedrijfscertificatie (CO certificering) hebben. Installatie- en servicemonteurs moeten vanaf dat moment een Bewijs van Vakmanschap CO in bezit hebben.

Vanaf 1 januari 2023 is er ook een online register te vinden van alle gecertificeerde bedrijven. Deze mogen ook een beeldmerk gebruiken, zodat zij herkenbaar zijn als CO gecertificeerd bedrijf.

Wat zijn de CO certificeringstrajecten? 
In totaal zijn er drie certificeringstrajecten. Voor het werk aan cv-ketels zijn er twee: de BRL 6000-25 (van InstallQ) en beoordelingsrichtlijn BRL K25000 ‘Certificering preventie koolmonoxide’ (van Kiwa). Voor monteurs die werken aan gashaarden en kachels is er de NHK 01-2020/01.

Voor welk CO certificaat moet je kiezen?
De InstallQ BRL 6000-25 is vooral handig als je als bedrijf ook andere BRL 6000- certificeringen hebt. Het certificeringstraject van de Kiwa BRL K25000 is daarentegen wat compacter. Daardoor is deze wat praktischer voor kleinere installatiebedrijven. 

Waarom is CO certificering nodig? 
De Gasketelwet volgt op het rapport ‘Koolmonoxide Onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit november 2015. Daaruit bleek dat veel ongevallen met koolmonoxide worden veroorzaakt door het handelen of nalaten van handelen door installateurs. Ook is gebleken dat bestaande certificaten en erkenningen onvoldoende garantie bieden voor professionele aanleg en veilig onderhoud. 

Als de Gasketelwet al in 2020 is aangenomen, wat verandert er dan op 1 januari 2023? 
De Gasketelwet is aangenomen op 1 oktober 2020. Om bedrijven de kans te bieden zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving en de CO certificering te behalen, is een overgangsperiode ingesteld. Deze was in eerste instantie bedoeld voor 1,5 jaar, maar is eind 2021 verlengd tot 1 januari 2023. Deze periode is ook gebruikt om instellingen aan te wijzen waar bedrijven zich kunnen laten certificeren.

 

Welke rookgasafvoersystemen heeft Ubbink?
Ubbink beschikt over een uitgebreid aanbod rookgasafvoersystemen: het Rolux programma met het concentrische UbiFit systeem, de doorvoeren Rolux 5G en 5H, de prefab schoorstenen voor dakhellingen 15°-55° en half CLV en volledige CLV systemen, Cascadesystemen en Buitenwand systemen.

Waarom een rookgasafvoersysteem van Ubbink gebruiken? 
Bij Ubbink ben je verzekerd van veilige systemen met veel montagegemak. We hebben een breed assortiment: parallel of concentrisch, buitenom of door de bestaande schacht, CLV of half CLV en cascade. Als je eenvoudig rookgasafvoersystemen wilt ontwerpen en installeren die voldoen aan alle eisen en maximale veiligheid bieden, dan moet je bij Ubbink zijn.

Wat zijn de voordelen van een kunststof rookgasafvoersysteem? 
Als je kiest voor een rookgasafvoersysteem van kunststof dan heeft dat meerdere voordelen ten opzichte van het traditionele aluminium of metaal. Kunststof is veilig tijdens de installatie en het gebruik. Buizen zijn snel en gemakkelijk op maat te maken. Het heeft geen scherpe randen en is licht in gewicht. Kunststof gaat geen reactie aan met het condensaat waardoor toestellen minder vervuilen. Bovendien is het sterk en slagvast. 

Waarom een concentrisch rookgasafvoersysteem? 
De Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Gasafvoerleidingsystemen, Rogafa, adviseert installateurs om concentrische rookgasafvoersystemen te gebruiken. Zowel parallelle als concentrische systemen zijn veilig als ze geïnstalleerd zijn volgens de voorschriften.

De buis-in-buis-constructie van een concentrisch systeem heeft wel een extra veiligheidsmechanisme. Bij lekkage komen de rookgassen niet in de leefomgeving, maar direct in de luchttoevoer van het verwarmingstoestel. Daardoor geeft deze een storing. Dit maakt het systeem ‘failsafe’.

Waarom de montagebeugels van Ubbink gebruiken voor een rookgasafvoersysteem? 
De montagebeugels van Ubbink makkelijk, veilig en snel aan te brengen. Het bijzondere aan deze beugel is de bevestiging aan de zijkant. Daardoor is het mogelijk om ze achteraf te monteren. Bestaande rookgasafvoersystemen kunnen dus beter gebeugeld worden. Leg je een nieuw rookgasafvoersysteem aan, dan hoef je na het plaatsen niet meer eerst het systeem weg te halen, de beugels te monteren en het systeem opnieuw vast te zetten.
Meer informatie