• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Ventus wint VSK Award 2022

In de categorie Installateurszaken ging de VSK Award naar ‘een ogenschijnlijke eenvoudige, maar doordachte doorontwikkeling’: de geïsoleerde dakdoorvoer Ventus. De jury kende Ubbink de Award toe omdat er bij de geïsoleerde dakdoorvoer ‘goed is gekeken naar de praktische struikelblokken en waarmee de monteur echt tegemoet wordt getreden’. Want al is de Ventus ogenschijnlijk een detail in een veel grotere bouwopgave, het meedenken met de installateur en de finesses van het ontwerp - waardoor isolatiewaarden behouden blijven – zal installateurs veel winst opleveren.
De universele dakdoorvoer voor aan- en afvoer van ventilatielucht garandeert een maximale luchtdoorstroming waardoor de ventilatiebox efficiënter werkt en het geluidsniveau van het ventilatiesysteem wordt gereduceerd. Daarnaast garandeert de Ventus een luchtdichte aansluiting tussen installatie- en bouwcomponenten. En, last but not least, de Ventus is een plezier om mee te werken. Traditioneel wordt de dakdoorvoer van het ventilatiesysteem schuin door het (hellende) dak aangebracht. Zo’n ellipsvormige doorvoer is niet alleen lastig af te tekenen en te zagen, de dakdoorbreking wordt groter en maakt het lastig om een kwalitatief goede luchtdichte aansluiting te realiseren. Dat de traploze afstelling ervoor zorgt dat de afvoer altijd recht op het dak staat én ventilatieleidingen aan de binnenzijde direct langs het dakbeschot geplaatst kunnen worden, is een extra bonus.
 

Kwaliteit zit in de details

Peter Laros, directeur Ubbink: “We zijn bijzonder blij met deze erkenning. Mede omdat de Ventus staat voor de kracht van ons innovatieve bedrijf. We ontwikkelen producten om het werk van vakmensen te verlichten en de bouwkwaliteit te verbeteren. Ook in de ‘details’ is er namelijk nog veel winst te behalen is. Zeker op punten waar installatie- en bouwtechniek samenkomen.”
De installatiesector krijgt de komende jaren te maken met zwaardere kwaliteitseisen. Enerzijds ingegeven door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), maar ook door de BENG. “Steeds belangrijker wordt het dat installaties optimaal functioneren, duurzaam zijn én dat oplossingen slim en vakkundig geïnstalleerd worden. De Ventus Geïsoleerde Dakdoorvoer speelt in op al die aspecten.”
 

Motivatie jury

De jury, onder leiding van Techniek Nederland voorzitter Doekle Terpstra, motiveerde de keuze voor de winnaar als volgt: ‘De luchtdichtheid van het dak is vaak het kind van de rekening in de afstemming tussen bouwer en installateur. Door de haakse doorvoering beugel je eenvoudig de geïsoleerde leidingen langs het dakbeschot. Zo bespaar je bovendien binnenruimte. Het product is voorzien van BIM-modellen en Stabu-teksten maar ook voorzien van montagevideo’s en een checklist zodat vaklui aantoonbare kwaliteit kunnen leveren.’
 

Meer over de Ventus

Meer informatie