• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Stop met tinderen, ga voor een duurzame relatie

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) wordt het werk in de bouw drastisch veranderd. Een intensieve samenwerking en vlekkeloze afstemming tussen aannemers, installateurs, dakdekkers en alle andere professionals op de bouwplaats zijn cruciaal. Duurzame relaties worden zodoende waardevoller dan kortstondige affaires.
Het kan soms best leuk zijn. Misschien klinkt het voor sommigen zelfs verleidelijk. Tinderen. Vluchtige avontuurtjes aangaan. Maar uit tal van wetenschappelijke onderzoeken zou blijken dat een duurzame relatie een stuk beter is voor een mens.

Hetzelfde geldt voor de bouw- en installatiewereld. Ubbink laat namelijk al decennialang zien dat duurzame relaties het beste werken. De nauwe banden met groothandels, bouw- en installatiebedrijven bewijzen keer op keer hun grote toegevoegde waarde. Ervaringen en kennis worden proactief met elkaar gedeeld, zodat iedereen er beter van wordt. Samen wordt nagedacht over de ontwikkeling van nieuwe producten, systemen en oplossingen.
 

Toegevoegde waarde

De meerwaarde van een duurzame relatie in de bouw- en installatiewereld wordt dit jaar alleen maar groter. Door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die vanaf 1 januari 2023 van kracht wordt, is het namelijk nóg belangrijker om met vaste, betrouwbare partners te werken. Om onnodige vertraging en onderlinge irritatie te voorkomen zijn een hechte samenwerking, duidelijke planning en vlekkeloze afstemming tussen aannemers, installateurs, dakdekkers, stukadoors, kwaliteitsborgers en alle andere betrokkenen essentieel.

Iedereen die werk aanneemt waarvoor een vergunning noodzakelijk is moet van de overheid vanaf 1 januari volgend jaar de kwaliteit van het werk laten controleren. Dit geldt voor alle gebouwen die vallen onder gevolgklasse 1. Alle gebreken zijn voor eigen rekening, tenzij aangetoond kan worden dat het gebrek hem niet is aan te rekenen. Het wordt daarom belangrijk om aan de hand van checklists een interne borgingslijst samen te stellen, die wordt gecontroleerd door de kwaliteitsborger. Waardoor het dossier bevoegd gezag kan worden samengesteld.
 

Extra valkuilen

Blijkt de werkelijkheid anders dan het ontwerp? Dan is degene die het werk heeft gedaan dus aansprakelijk. Moet er, om wat voor reden dan ook, worden geïmproviseerd? Dan moet eerst het ontwerp worden aangepast én opnieuw worden goedgekeurd door de kwaliteitsborger, voordat er weer verder mag worden gebouwd.

De Wkb zorgt dus voor extra valkuilen op de bouwplaats en kan tot allerlei problemen leiden. Dan kun je maar beter weten wat je aan elkaar hebt. Op elkaar terug kunnen vallen, een diepe vertrouwensband hebben en aan een half woord genoeg hebben om elkaar te begrijpen. Zoals in elke goede, duurzame relatie het geval is.

Om aannemers en installateurs op weg te helpen, heeft Ubbink samen met partners handige checklists gemaakt. Daardoor is het makkelijker om te voldoen aan de Wkb. De checklists zijn gratis te downloaden op www.wkb-checklist.nl. Ook heeft Ubbink whitepapers gemaakt over de Wkb, die zijn hier gratis aan te vragen.
Een volledig opleverdossier bevat de rapportages van de kwaliteitsborger, de tekeningen, berekeningen vahet bouwwerk en de installaties én een beschrijving van de toegepaste materialen, installaties, en de gebruiksfuncties van het bouwwerk. Daarnaast moeten installateurs en bouwers informatie aanleveren die nodig is voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Het is dus van belang om alles goed te documenteren, certificaten zijn daar onderdeel van.
Meer informatie