• Energie

  Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

 • Ventilatie

  Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

 • Bouw

  Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Het dak op voor zonnepanelen én warmtepomp? Houd hier rekening mee

Door de BENG-normen en sterke vraag naar duurzame woningen moeten bouw- en installatietechniek naadloos op elkaar aansluiten. Oók omdat de energie vaak op het eigen huis wordt opgewekt. Waar moet je rekening mee houden bij het monteren van zonnepanelen en een warmtepomp op het dak?
Het is tegenwoordig de standaard in elke nieuwbouwwijk: zonnepanelen én een warmtepomp. Zo kunnen alle elektrische apparaten op een duurzame manier draaien en wordt het huis op een milieuvriendelijke manier verwarmd. Maar waar laat je de zonnepanelen én de warmtepomp? Als het aan Ubbink ligt op het dak, natuurlijk.
 

Zonnepanelen

Dat de zonnepanelen op het dak liggen, is logisch. Dat gebeurt al decennialang. Maar dat betekent niet dat er geen aandachtspunten zijn bij de montage. Zo is het onder meer cruciaal om al in de ontwerpfase onbrandbaar isolatiemateriaal onder de PV-installatie te plaatsen.
 
Worden de zonnepanelen in een zogeheten indaksysteem geplaatst? Dan mogen ze niet dicht op het onderliggende bouwmaterialen liggen. Op een hellend dak moet de afstand tussen de onderkant van het zonnepaneel en het dakbeschot en/of de isolatie minimaal 10 millimeter bedragen. Bij daken met een hellingshoek van minder dan 20 graden is dat 20 millimeter.
 
Daarnaast is het goed om de luchtspouw onder de zonnepanelen aan de boven- en onderzijde open te houden. Op die manier vindt er natuurlijke ventilatie plaats en kan de temperatuur niet te ver oplopen. Als de zonnepanelen eenmaal liggen, wil je natuurlijk dat die optimaal presteren. Daarvoor is het onder meer belangrijk om de zonnepanelen te beschermen tegen broedende vogels. Takken en bladeren van nesten hebben een negatieve impact op de prestaties en kunnen brand veroorzaken. Gebruik daarom de handige Solar Vogelschroot.
 

Warmtepompen

Bij nieuwbouw projecten is de warmtepomp een veel gebruikt alternatief voor de CV ketel en in de markt van de bestaande woningen zien we de opkomst van de hybride warmtepompen. Daarmee ontstaat wel een nieuwe uitdaging: waar plaats je de buitenunit van de warmtepomp?
 
Ubbink ziet het dak als de ideale plek. Daarmee staat de buitenunit uit het zicht en beperk je de geluidsoverlast. Ubbink heeft daarom een mooie behuizing ontworpen die als een schoorsteen op het dak staat: de Decorio Luchtwarmtepompbehuizing. Het gewicht van splitunits is beperkt en de kunststof Decorio zelf is licht in gewicht. Aanpassing van de dakconstructie is in de meeste gevallen niet nodig. Bovendien is er een directe dakdoorvoer voor de kabels.
 

Regelgeving

Voor het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp op het dak is geen vergunning nodig. Wel zijn er regels. Zo stelt het Bouwbesluit belangrijke eisen aan de montage, brandveiligheid en elektrische installatie van zonnepanelen.
 
Voor de warmtepomp op het dak zijn er geen specifieke normen, maar er moet bij dakdoorvoeren wel rekening gehouden worden met verschillende eisen, zoals de NEN 2778 en NEN 2686. Ook gelden er geluidsnormen.
 
Wil je alles weten over de regelgeving of meer lezen over het plaatsen van zonnepanelen en een warmtepomp op het dak? Je leest er alles over in het kennisdocument Duurzame energie van het dak dat we hebben opgesteld.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de BENG-normen?
BENG staat voor Bijna Energieneutrale Gebouwen. Vergunningsaanvragen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen. BENG is onderverdeeld in drie indicatoren: BENG 1, 2 en 3.
 
BENG 1 stelt een grens aan de hoeveelheid energie voor verwarming en koeling van een gebouw. BENG 2 bepaalt de hoeveelheid fossiele brandstof die een gebouw maximaal mag gebruiken voor verwarming, koeling, warm water en ventilering. BENG 3 stelt dat elk gebouw minimaal een bepaald percentage van het totale energieverbruik duurzaam moet opwekken.
 
Hoe wordt de opbrengst van zonnepanelen maximaal?
Er zijn veel factoren die invloed hebben op de prestaties van zonnepanelen. Dit zijn onder meer:
 • De oriëntatie van het dak (zuid is optimaal).
 • De dakhelling (36 graden is optimaal).
 • Ventilatie; worden panelen te warm dan leveren ze minder rendement op.
 • Temperatuur; de zonnecellen in de panelen hebben een betere elektrische geleiding bij lage temperaturen.
 • Het vermogen van de omvormer.
 • De kwaliteit van de PV-panelen.
 • Schaduw, bijvoorbeeld door bomen, dakkapellen en schoorstenen.
Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?
Meestal niet. Wel zijn er regels. Zo stelt het Bouwbesluit eisen aan de montage (Beoordelingsrichtlijn 9933 en NEN 7250), brandveiligheid (NEN 6068) en elektrische installatie (NEN 1010) van zonnepanelen. Bovendien ziet vanaf 2023 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) erop toe dat zonnepanelen op de juiste wijze zijn gemonteerd.
 
Wat is een indaksysteem voor zonnepanelen?
Met een indaksysteem plaats je de zonnepanelen tussen de dakpannen op het dakbeschot. Ze komen dus in plaats van de dakpannen. Dat zorgt ervoor dat ze optisch wegvallen, wat het dak een mooie uitstraling geeft. Dit kun je realiseren met het Solar Indakmontagesysteem van Ubbink. Het indakmontagesysteem is universeel toepasbaar en ontworpen op maximale eenvoud en prestatie. Alle soorten zonnepanelen kunnen ermee worden gemonteerd. Het systeem is geschikt voor dakhellingen van 15 tot 70 graden en framehoogtes van 30 tot 52 millimeter.

 

Hoe worden zonnepanelen veilig aangesloten?
Het veilig aansluiten van de zonnepanelen is een ondergeschoven kindje bij de montage. De doorvoer van kabels gebeurt nog vaak op een provisorische manier. De doorvoer moet veilig zijn, waterdicht en bij voorkeur luchtdicht. Zeker bij BENG- en NOM-woningen speelt die luchtdichtheid een grote rol. Ubbink heeft meerdere kabeldakdoorvoeren, geschikt voor hellende en platte daken. Ook is een luchtdicht doorvoermanchet voor aan de binnenkant ontworpen.
 
Welke geluidsnormen gelden er voor een warmtepomp?
Een warmtepomp maakt geluid door de compressor en ventilator in de buitenunit. Om de geluidsoverlast van een warmtepomp te beperken zijn er geluidsnormen. Deze zijn steeds verder aangescherpt. Vanaf 1 april 2021 geldt overdag (7.00 tot 19.00 uur) een maximum van 45 dB(A) en ’s nachts (19.00 tot 7.00 uur) een maximum 40 dB(A). De metingen hiervoor vinden plaats op de perceelgrens.
 
Het is dus belangrijk om de buitenunit op voldoende afstand van de buren te plaatsen. Door de warmtepomp op het dak te plaatsen, wordt de afstand naar bijvoorbeeld de tuin van de buren extra groot. De geluidsoverlast wordt zo nog verder beperkt. Voor het berekenen van het geluid van warmtepompen en airco’s is een gratis rekentool door de Rijksoverheid ontwikkeld.
 
Waarom een warmtepomp op het dak plaatsen?
Een warmtepomp is een populaire keuze sinds we het fossiele energieverbruik willen verminderen. Dat levert wel nieuwe uitdagingen op. De warmtepomp maakt geluid. Als de buitenunit in de tuin wordt geplaatst zorgt dat‚ zeker in de zomer, voor veel overlast. Daarnaast speelt ook de omvang van de warmtepomp een rol. Door de grootte van de unit neemt deze kostbare vierkante meters van de tuin of schuur in beslag. Dat is zonde. Daarom heeft Ubbink een oplossing bedacht. Met de Decorio Luchtwarmtepompbehuizing kan de buitenunit eenvoudig op het dak worden geplaatst.
 
Hoe kun je een warmtepomp op het dak plaatsen?
Met de Decorio Luchtwarmtepompbehuizing van Ubbink. Deze staat als een schoorsteen op het dak en beschermt de buitenunit van de warmtepomp tegen alle weersinvloeden. Ook zorgt de Decorio voor geluidsvermindering door de positionering op het dak.
 
Het fraaie design van de behuizing geeft een strakke uitstraling aan het dak. De Decorio is bovendien licht in gewicht en modulair, daardoor is die eenvoudig te monteren. De behuizing is geschikt voor de meest gangbare typen luchtwarmtepompen en instelbaar voor de meest gangbare dakhellingen.
Meer informatie