• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Smeerolie

Ze vormen met z’n achten de smeerolie van Ubbink. De technische dienst zorgt ervoor dat alle machines in de Doesburgse en Zevenaarse productiehal soepel blijven draaien. Geen dag is hier hetzelfde. Het loopt altijd anders dan je denkt, want storingen kun je niet plannen.
De technische dienst is verantwoordelijk voor het onderhoud van alle machines, is betrokken bij verbeterprojecten op tal van gebieden, maakt gereedschap en lost dus storingen op. Als de machine het niet meer doet, worden zij gebeld. Robert-Jan Looten: ‘Soms is het dan gewoon een kwestie van op de startknop drukken of de stekker in het stopcontact steken, maar het gebeurt ook dat de storing zo hardnekkig is dat wij die niet kunnen oplossen. Dan moet er een monteur van de machinefabrikant komen.’

Je moet dan als lid van de technische dienst sterk in je schoenen staan. Een stilstaande machine kost per definitie geld. De druk om het snel op te lossen is groot. Robert-Jan: ‘Daar moet je natuurlijk wel tegen kunnen.’

Samen vormen ze een mooi team. De onderlinge betrokkenheid is groot. Michael Langenbach: ‘We zijn heel veelzijdig. Ieder heeft zo zijn eigen kwaliteiten. We vullen elkaar perfect aan.’ Wel is op korte termijn verjonging noodzakelijk. De club vergrijst. Zes van de acht teamleden zijn ouder dan 59. Alleen is er nauwelijks jonge aanwas. Het team heeft ieder jaar wel stagiairs, maar iedereen wil doorleren. ‘Het is helemaal niet slecht om met de handen te werken. Maar daar begint het haast wel op te lijken. Aan ons de uitdaging om jonge mensen te enthousiasmeren.’
 
Er is binnen Ubbink al wel een ander — jonger — team dat zich bezighoudt met interne processen en technieken: Industrial Engineering. ‘Het verschil? Computer versus gereedschap’, zegt Michael. ‘Zij doen veel met de computer, wij doen het vooral met onze handen. Zij hebben de toekomst en zullen ons deels gaan opvolgen. Maar wij hebben veel ervaring en kennis uit de praktijk. Ik hoop dat ze daar maximaal gebruik van gaan maken.’

De meeste medewerkers van de technische dienst werken al meer dan twintig jaar voor Ubbink. De diversiteit aan werkzaamheden houdt het uitdagend. ‘En de vrijheid die we hier hebben, speelt ook een belangrijke rol’, zegt Michael. ‘Bij ongeplande situaties zorgen wij ervoor dat alles geregeld wordt om stilstand van het productieproces tot een minimum te beperken.’
 
Na al die jaren zijn ze stuk voor stuk aan Ubbink gehecht. Ze hebben een Ubbink-hart. Michael: ‘Weet je wat daar het beste voorbeeld van is? Als de nood aan de man is, zijn we altijd bereid om bij te springen. Zelfs ’s avonds.’

En dat zal ook nooit meer veranderen. Tot hun pensioen blijven de heren gewoon de essentiële smeerolie van Ubbink.
 
Meer informatie