• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Mao

Het Rode Boekje uit 1975 is de maatschappelijke basis van Ubbink. Het bevat het sociale statuut van het bedrijf. De historie is erin opgenomen. Net als het bedrijfsreglement, de ondernemingsraad, de winst- en studiekostenregeling en de producten en diensten. Het laat helemaal zien wat het DNA van Ubbink is.
De kleur, omvang en naam zijn niet voor niets gekozen. Ubbinks Rode Boekje is een subtiele verwijzing naar Mao Zedong, de grondlegger en communistische leider van de Volksrepubliek China. In het Chinese Rode Boekje, gepubliceerd in 1964, staan 427 citaten van Mao. In de jaren zestig was het boekje het meest zichtbare symbool van China. Iedere Chinees werd ook geacht er een in zijn bezit te hebben, het te allen tijde bij zich te hebben en het goed te bestuderen.
 
Bij Ubbink kreeg iedere nieuwe werknemer het boekje. Ex-directeur Martin Beijer is de bedenker ervan en heeft het samen geschreven met Bob Goudzwaard, voormalig werknemerscommissaris van Ubbink en vooraanstaand politicus van het CDA. ‘Macht was en is er al genoeg’, zegt Beijer. ‘Wij wilden graag opkomen voor de zwakkeren in de samenleving.’
 
Vooral het sociale statuut is bijzonder. Daarin is op papier vastgelegd dat de onderneming in het kader van haar statutaire doelstellingen een economische, sociale en maatschappelijke taak heeft, die gelijk zijn aan elkaar. En dat winst dienstbaar is aan de continuïteit van de onderneming. Beijer: ‘Prachtig, toch? Wie zou dat nu nog durven te schrijven?’
Ook valt te lezen dat iedereen in de productie hetzelfde loon krijgt, wordt de winstuitkering uitvoerig beschreven en wordt ingegaan op duurzaamheid, gelijke kansen en rentmeesterschap (het goed achterlaten van de aarde). ‘Met al die kernwaarden en onderwerpen én het feit dat we het op papier vastlegden, waren we echt zeer vooruitstrevend’, zegt Beijer.
 
Het Rode Boekje ligt tegenwoordig niet meer op het bureau van iedere medewerker, maar de beginselen die erin staan, zitten in de genen van het bedrijf. Nog altijd heeft Ubbink goede arbeidsvoorwaarden, is het bedrijf betrokken op sociaalmaatschappelijk gebied en in de regio en wordt de ontwikkeling en gezondheid van medewerkers zo veel mogelijk gestimuleerd. Het Rode Boekje van Ubbink mag dan in 1975 geschreven zijn, de onderwerpen zijn nog even actueel.
 
Meer informatie