• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Kaartjes

In het midden van de productiehal van Ubbink staat een whiteboard-kubus. In vaktaal de lean-cube. Het is de basis van de Kaizen-methode, ontwikkeld door de inmiddels 91-jarige Japanner Masaaki Imai en als eerste omarmd door Toyota. Bij de autofabrikant wordt van het lijnpersoneel verwacht dat ze hun productie stoppen bij een afwijking en, samen met hun supervisor, een verbetering voorstellen om de afwijking op te lossen.
‘Het is een methode waarbij continu verbeteren centraal staat’, vertelt Janneke Smees van Ubbink. ‘De input daarvoor komt van mensen van de vloer. Zij moeten het immers doen. Zonder hen is er geen bedrijf. Wij als leidinggevenden en engineers zijn ondersteunende staf en faciliteren dit verbeterproces.’
 
Kern van de methode is dat medewerkers op de werkvloer beter worden gehoord. ‘Daar is in het verleden te weinig aandacht voor geweest’, zegt Smees, als projectmanager Operations nauw betrokken bij de lean-cube. ‘Terwijl wij het belangrijk vinden dat zij zich gehoord voelen. Want samen vormen we een team. Als er één schakel niet functioneert, hebben we met elkaar een probleem en moeten we het gezamenlijk oplossen.’
 
Werknemers kunnen op kaartjes schrijven tegen welke problemen ze aanlopen of welke verbeterideeën ze hebben. Dat kunnen grote én kleine dingen zijn. Aan de managers of technische dienst de taak om samen met de medewerker een oplossing te zoeken. Iedere kant van de whiteboard-kubus staat voor een fase in dat proces. Op deze manier worden de kleinste problemen sneller opgelost en grote veranderingen eerder opgepakt.
‘Het verkleint het verschil tussen het kantoor en de werkvloer en zorgt ervoor dat de problemen structureel worden opgelost. Als ik als facilitator van een kaartje het probleem of verbeteridee heb opgelost, ga ik terug naar de medewerker die het probleem of idee heeft aangekaart. In het geval dat het probleem niet op korte termijn op te lossen blijkt, leg ik uit waarom dat zo is. De medewerker is uiteindelijk degene die bepaalt of zijn probleem opgelost is of dat zijn idee goed vertaald is naar een oplossing. Wanneer de indiener tevreden is, tekent die het kaartje af. Zo blijven problemen nooit liggen en wordt de medewerker echt gehoord.’
 
Waren de medewerkers in eerste instantie nog sceptisch, inmiddels hebben zij de methode omarmd. Smees: ‘Ze wilden het eerst zien, dan geloven. Nu hebben we het idee dat ze er ook meer plezier in hebben en dat blijkt wel uit de grote hoeveelheid verbeterkaartjes. Dat geldt ook voor ons als ondersteunende groep. Het wordt een sport om de verbeteringen aan te pakken en op zoek te gaan naar creatieve oplossingen.’
 
Meer informatie