• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

Hoe wordt plastic gemaakt?

Het is de Belgische Amerikaan Leo Baekeland die in 1907 voor het eerst volledig synthetisch plastic uit aardolie maakt. Na de Tweede Wereldoorlog, als scheikundigen nieuwe soorten plastic met andere eigenschappen uitvinden, krijgt het aantal plastic producten een enorme boost.
Ook Ubbink ziet nieuwe mogelijkheden met plastic en begint in 1957 met experimenten voor kunststof dakramen. Dat heeft geleid tot het Ubbink van nu, dat systemen van kunststof maakt voor de bouw- en installatiebranche.

Maar hoe wordt plastic eigenlijk gemaakt? De basis kan bestaan uit aardgas, steenkool en biologische materialen als maiszetmeel en suikerriet, maar ruwe olie is nog altijd de meestgebruikte grondstof. Ruwe olie is een complex mengsel van duizenden verbindingen. Voor de productie van kunststof wordt ruwe olie in een raffinaderij gedistilleerd. Elke vloeistof, ook wel fractie genoemd, heeft een verschillend kookpunt. Daardoor kunnen de vloeistoffen in ruwe olie makkelijk worden gescheiden.

Wat overblijft zijn voornamelijk brandstoffen, bijvoorbeeld benzine en kerosine, maar ook stoffen die worden gebruikt voor kunststof. Ongeveer 20 procent van de ruwe olie wordt omgezet in een fractie van koolwaterstoffen, die nafta wordt genoemd. Nafta krijgt vervolgens een nabehandeling om ongewenste componenten te verwijderen. Het mengsel is dan gereed voor de volgende stap in het productieproces: het kraken.
De nafta moet nog verder worden opgedeeld in kleinere deeltjes. Dat gebeurt door stoomkraken, een proces waarin moleculen onder extreem hoge temperaturen de nafta als het ware in stukjes hakken tot monomeren, dat zijn de basisgrondstoffen voor de petrochemische industrie en de bouwstenen voor kunststof.

Monomeren zijn niet met het blote oog te zien en zijn gasvormig. Dat maakt het een uitdaging om ze te vervoeren. Vanuit de krakers worden monomeren met grote pijpleidingen verplaatst naar petrochemische plants. Daarin vindt de productie van het kunststof plaats. Dit proces is het best te omschrijven als het aan elkaar rijgen van de monomeren tot een grote ketting. 
De ketting van monomeren wordt een polymeer, oftewel kunststof, genoemd. In de polymeerchemie spreek je alleen niet over een ketting, maar over een keten. 

Polymeerketens kunnen verschillen in monomeersamenstelling, lengte, aantal zijketens, de positie van zijketens et cetera. Daardoor bestaat er dus een eindeloos aantal soorten kunststof, met ieder zijn eigen eigenschappen en toepassingen. Kunststof wordt in korrel- of poedervorm gefabriceerd en geleverd aan bedrijven zoals Ubbink, die de korrels vervolgens verwarmen en vloeibaar maken en er via verschillende technieken producten van maken.

Kunststof of plastic? 

De termen worden vrijwel altijd door elkaar gebruikt: kunststof en plastic. Maar kan dat wel? Hoewel veel mensen dus denken dat plastic hetzelfde is als kunststof, bestaat er wel degelijk een verschil tussen. 

Een plastic is een kunststof waarvan door verhitting in een vorm onder druk een voorwerp kan worden gemaakt (thermoplast). Lang niet alle kunststoffen vallen daaronder. Plastic is dus altijd een kunststof, maar niet elke kunststof is een plastic.
Meer informatie