• Energie

    Het goed verwarmen van een woning is essentieel. Onze innovatieve oplossingen zorgen voor een optimaal binnenklimaat.

  • Ventilatie

    Ventilatie is essentieel voor de gezondheid van de bewoners. Maar de levensduur van een gebouw kan ook aanzienlijk worden verkort als er onvoldoende ventilatie is.

  • Bouw

    Bij het bouwen van een woning zijn er veel aspecten waarmee we rekening houden. Hieronder vindt u onze bouwoplossingen.

De nul-op-de-meterwoning

2022 zal de geschiedenisboeken ingaan als een jaar met ingrijpende veranderingen in de bouwwereld. Dan wordt namelijk de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) van kracht. Ubbink heeft daarin een centrale rol op zich genomen en biedt hulp aan aannemers door scholing en advies over de Wkb. ‘Wij nemen graag de zorgen van de aannemers weg’, zegt Frank Stuffers, Sales Manager Bouw van Ubbink.
Tot en met eind 2022 ziet de bouwwereld er nog anders uit. Stel je voor: er is bedacht dat het nieuwbouwhuis dat gemaakt wordt een zogeheten nul-op-de-meterwoning moet zijn, een huis dat over het hele jaar net zoveel energie verbruikt als er lokaal op een duurzame manier wordt opgewekt. Voor de bouw wordt dat op papier getoetst, maar als het eenmaal staat, wordt dat door niemand meer gecontroleerd.
 

Meer controle

Met de nieuwe wet wil de overheid meer controle en toezicht in de bouw. In de praktijk betekent het dat de aannemer voortaan moet aantonen dat wat hij gebouwd heeft, voldoet aan de bouweisen. Als dat in de praktijk niet het geval blijkt, moet de aannemer het huis aanpassen. ‘Vóór deze wet moest de particulier aantonen dat er iets niet klopt, maar dat is natuurlijk moeilijk’, zegt Stuffers. ‘Met de wet wordt de rechtspositie van de consument dus versterkt.’
 

Training en advies

De wetswijziging leidt tot veel vragen en onzekerheid in de bouwwereld, heeft Ubbink gemerkt. Daarom geeft het Doesburgse bedrijf onder meer trainingen over de Wkb aan aannemers (groot én klein).
Stuffers: ‘In de nieuwe wereld wordt de aannemer verantwoordelijk voor de prestaties van het huis. Dat hangt voor een belangrijk deel af van het werk van de installateur die hij inhuurt. De aannemer wil dus graag meer kennis opdoen. Daar helpen wij hem bij.’
 
Ook geeft Ubbink advies over wat er volgens de nieuwe wet moet gebeuren in elke fase van de bouw. Daarnaast traint het bedrijf installateurs, zodat zij de producten en systemen goed verwerken. ‘Veel problemen komen namelijk voort uit verkeerde verwerking. Het wordt nu nog belangrijker dat je van tevoren nadenkt over wat je gaat doen en hoe je het gaat doen. Als je vervolgens onze oplossingen op de juiste manier gebruikt, wordt het risico op problemen veel kleiner.’
 
Zo probeert Ubbink de aannemer en installateur klaar te maken voor de nieuwe bouwwereld, die in 2022 werkelijkheid is geworden.
Meer informatie